menu
 •> hier en nu  •> lets als antwoord

Basistekst

Onze basistekst is even oud als de LETS-groep. Het kan voor sommigen een harde noot zijn. Het laat je even stilstaan bij onze manier van samenleven. Het is geen goed-nieuws-show. Wellicht kleeft het nog enkele momenten in je gedachten. Dat is de bedoeling.

We willen met onze basistekst niet enkel een schets maken van wat er in onze maatschappij fout gaat, maar bovenal een oproep doen naar het benutten van de mogelijkheden die we hebben om daaraan iets te veranderen.

Kleine, maar soms erg fundamentele dingen.

 
info links basistekst werking home